Palvelut

Fysioterapia on (lyhyesti) kivuttomien liikeratojen ja harjoitteiden löytämistä, kehoyhteyden parantamista ja kehon toiminnallisuuden vahvistamista.

Millaista fysioterapiaa minä edustan?

Fysioterapeuttina työni keskiössä on saada asiakas uskaltamaan, oivaltamaan ja uskomaan omaan kehoonsa. Sovellan fysioterapiassa menetelmiä esimerkiksi Pilateksesta ja Joogasta. Tällöin harjoituksissa korostuu liikkeen ja hengityksen yhdistäminen (tai ylipäätään niiden "löytäminen"). 

Joskus harjoitukset ovat hyvinkin simppeleitä ja huomaamattomia, kuten keskivartalon lihasten aktivoitumisjärjestyksen työstämistä tai erilaisia hengitysharjoituksia stressihermoston rauhoittamiseksi. Usein myös toiminnallisempia liikesarjoja, kuten liikkuvuuden lisäämistä voimantuoton parantamiseksi tai rangan kadotettujen liikeratojen uudelleen löytämistä.

Olen myös toiminnallisen harjoittelun ja kaikenlaisen hauskan ja leikkimielisen liikkeen ystävä. Sovellan myös fysioterapiassa näitä elementtejä toiminnallisesta ja luovasta liikkumisesta. Erityisen hyvin "liikefilosofiaani" sopii nk. Figthing Monkey -menetelmä, johon pääsin perehtymään ensimmäisen kerran oman urheiluvamman kuntoutusprosessissa.


Pilates on kehonhallintamenetelmä, jossa keskitytään kehon syviin lihaksiin, erityisesti keskivartalon ja selän lihaksiin. Pilateksen tavoitteena on parantaa kehon tasapainoa, voimaa, joustavuutta ja kehonhallintaa.

Pilates-harjoitukset sovelletaan aina yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kanssa. Harjoitukset sisältävät erilaisia liikkeitä ja asentoja, joissa lihasten hallittu ja tietoinen aktivointi on keskeisessä roolissa.

Pilatesta harjoitellaan oman kehon painolla. Joskus erilaisia apuvälineitä, kuten pilatespalloa tai -rullaa, kuminauhaa tai jumppapalloa hyödyntäen.


Hieronta on yksi manuaalisen käsittelyn tekniikoista, jonka avulla pyritään lieventämään lihaskireyksiä ja parantaa kehon toimintaa. Hieronnan yhteydessä voi tehdä erilaisia venytyksiä ja liikkeitä, joiden avulla edistetään kehon liikkuvuutta, palautumista ja rentoutumista.

Hieronnasta saatavalla kosketuksella on monia positiivisia vaikutuksia. Se voi auttaa rentouttamaan ja lievittämään lihasjännitystä. Hieronta voi myös vähentää kipua ja stressiä.

Hieronta on mitä parhain hetki hiljentyä kehon sanattomien viestien äärelle.


Jooga perustuu kehon ja mielen yhteyden vahvistamiseen. Hengitys on tässä suuressa roolissa ja toimii ikään kuin siltana kehon ja mielen välillä. Jooga on hyvin kokonaisvaltainen harjoitus, jonka avulla voi parantaa niin fyysistä kuin henkistä hyvinvointia.

Tyypillinen joogaharjoituksen runko etenee kehon tuntemusten havainnoimisesta ja hengitysharjoituksista fyysiseen osuuteen ja päättyy loppurentoutukseen. Hengitysharjoitusten avulla saadaan stressihermosto helittämään, jolloin keskittyminen tekemiseen helpottuu.

Fyysinen osuus pitää sisällään erilaisia asentoja (asanoita), jotka voimistavat kehoa ja lisäävät liikkuvuutta. Rauhalliseen tahtiin tehdyt liikkeet toimivat myös läsnäoloharjoituksena ja vahvistavat kehoyhetyttä. Eli keho-mieli-yhteyttä parhaimmillaan.

Harjoituksen lopussa tehtävä rentoutumisharjoitus on kehon ja mielen hetki hellittää. Tämän jälkeen olonsa voi kokea hyvin raukeaksi ja latautuneeksi. Kepeä olo voi kantaa hyvinkin pitkälle arjen tiimelykseen.